Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và xây dựng Kiến Thái
Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và xây dựng Kiến Thái
Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và xây dựng Kiến Thái

Tư vấn thiết kế

Thiết kế nộị thất
Thiết kế kiến trúc

Nhà đất bán

Mua Bán Đất Nền
Mua Bán Nhà Ở

THIẾT KẾ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THIẾT KẾ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Loại công trình: Nhà công nghiệp

Địa chỉ: Đại Học Thể Dục Thể thao

Chủ đầu tư: Đại Học Thể Dục Thể thao

Diện tích: Với thiết kế 3 tầng diện tích sàn hơn 500m2

Thông tin công trình

Thiết Kế khách sạn – Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học – Đại Học Thể Dục Thể thao.

– Trung tâm được thiết kế trong khuôn viên mới của ĐHTDTT
– Với thiết kế 3 tầng diện tích sàn hơn 500m2.

Thiết kế trung tâm nghiên cứu khoa học - Đại học thể dục thể thao

Thiết kế trung tâm nghiên cứu khoa học – Đại học thể dục thể thao