Gia tăng nhận thức trên toàn xã hội

Một vấn đề đáng mừng hơn là có sự gia tăng về nhận thức và phát triển ở hầu hết các tầng lớp xã hội, đặc biệt khu vực chủ sở hữu công trình và các nhà phát triển bất động sản. Theo các chuyên gia, tác nhân chính góp phần đáng kể trong kiến trúc xanh chính là ở cộng đồng, chủ sở hữu công trình, các công ty xây dựng. Họ ngày càng nhận biết được tầm quan trọng của kiến trúc xanh, đặc biệt các DN xây dựng bắt buộc phải đi theo xu hướng thế giới: Phát triển kiến trúc xanh để đáp ứng thị trường.

thiet-ke-nha-anh-man-da-nang-3

Kiến Trúc Sinh Thái

Trong một báo cáo của McGraw-Hill đã chỉ ra rằng kiến trúc xanh là điều đúng đắn mà các công ty xây dựng cần phải hướng tới và thực hiện. Những năm gần đây, kiến trúc xanh nổi lên như một nhu cầu thị trường, là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường xây dựng. Chính vì thế, thiết kế và xây dựng phải đảm bảo tính hiệu quả về năng lượng, môi trường, cảnh quan…