Nhà ở gia đình- Anh Đoàn Văn Thương – Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Nhà ở gia đình- Anh Đoàn Văn Thương – Hoà Khánh, Đà Nẵng.

thiet-ke-nha-pho-kieu-11

phong-khach
PHÒNG KHÁCH
PHÒNG-NGỦ-CHÍNH
PHÒNG NGỦ CHÍNH
PHÒNG-NGỦ-CON-CÁI-1
PHÒNG NGỦ CON