Nhà ở gia đình – Anh Trần Lê Viên – Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng.

Nhà ở gia đình – Anh Trần Lê Viên – Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng.

thiet-ke-nha-pho-kieu-13
PHỐI CẢNH
nha-anh-Phuc-tam-ky-4
PHÒNG NGỦ CHÍNH
thiet-ke-biet-thu-anh-van-5
PHÒNG NGỦ CON
thiet-ke-biet-thu-anh-van-1
PHÒNG KHÁCH