Nhà ở gia đình – Anh Trần Văn Phúc, tp Tam Kỳ, Quảng Nam.

Nhà ở gia đình – Anh Trần Văn Phúc, tp Tam Kỳ, Quảng Nam.

nha-anh-Phuc-tam-ky-1
PHỐI CẢNH
nha-anh-Phuc-tam-ky-2
PHÒNG KHÁCH
nha-anh-Phuc-tam-ky-4
PHÒNG NGỦ 1
nha-anh-Phuc-tam-ky-3
PHÒNG NGỦ CHÍNH