Tầng trệt , tầng trệt là tầng mấy?

Theo nhiều chuyên gia pháp luật, hiện nay Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Quyết định 04 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng không có định nghĩa về “ tầng ”, không có bất kỳ khái niệm nào liên quan đến “ lầu ”.

Tầng trệt là tầng mấy
Tầng trệt là tầng mấy – Theo bạn tầng nào gọi là tầng trệt trong hình này? 

Tập quán ở Hà Nội thường gọi “ tầng trệt ” là “ tầng 1 ”, “ lầu 1 ” là “ tầng 2 ”…, còn TP.HCM thì hay gọi “ tầng 1 ” là “ lầu 1 ”.

Ở nhiều nước châu Âu tầng trệt (ground floor) là tầng ngay trên mặt đất, tầng này không đánh số hoặc được gán số “0”, tầng kế trên tầng trệttầng 1, tầng đầu tiên và sau đó là tầng 2, 3… Tầng đầu tiên được xem là tầng ở ngay phía trên tầng trệt.

Mỹ và nhiều phần của Canada nói tiếng Anh quy ước tầng trệt là 1st floor, tầng ngay trên tầng này là 2nd floor. Tầng trệt thường được xem là tầng đầu tiên (first floor) và đánh số 1, tầng kế là tầng thứ 2 rồi cứ thế tính lên. Tầng dưới tầng trệttầng hầm, ký hiệu B (Basement), nhiều tầng hầm thì B1, B2… theo hướng tầng trệt xuống.