Thiết kế – thiết kế là gì? Có mấy loại thiết kế?

Khái niệm Thiết kế

Thiết kế là việc tạo ra một kế hoạch hoặc quy ước cho việc xây dựng một đối tượng hoặc một hệ thống (như trong bản thiết kế kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật, quy trình kinh doanh, sơ đồ mạch và các mẫu may). Thiết kế có ý nghĩa khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau (xem thiết kế ngành dưới đây). Trong một số trường hợp, việc xây dựng trực tiếp của một đối tượng (như trong đồ gốm, kỹ thuật, quản lý, lập trình và thiết kế đồ họa) cũng được coi là thiết kế.

Thiết kế là gì?
Thiết kế là gì?

Chính thức hơn thiết kế đã được định nghĩa như sau.

– (danh từ) một đặc điểm kỹ thuật của một đối tượng, nhằm thực hiện mục tiêu, trong một môi trường đặc biệt, sử dụng một tập hợp các thành phần nguyên thủy, đáp ứng được các yêu cầu, chịu ràng buộc;

– (ngoại động tư) để tạo ra một thiết kế, trong một môi trường (nơi mà các nhà thiết kế hoạt động)

Một định nghĩa khác cho thiết kế là một lộ trình hoặc một cách tiếp cận chiến lược cho một người nào đó để đạt được một kết quả duy nhất. Nó định nghĩa các thông số kỹ thuật, kế hoạch, thông số, chi phí, hoạt động, quy trình và cách thức và phải làm gì trong những ràng buộc pháp lý, chính trị, xã hội, môi trường, an toàn và kinh tế trong việc đạt được mục tiêu đó.

Có mấy loại thiết kế?

Hiện nay trong cuộc sống tùy vào các đặc tính công việc , ta khó có thể biết chính xác có bao nhiêu loại thiết kế, nhưng sau đây là các ngành thiết kế chính :

Thiết kế nội thất, ngoại thất

Thiết kế thời trang

Thiết kế đồ họa

thiết kế kỹ thuật

Thiết kế phần mềm

Thiết kế website

Trong phạm vi bài viết này, có lẽ còn rất nhiều lĩnh vực thiết kế khác chưa được cập nhật vào, rất mong bạn đọc góp ý để website chúng tôi mỗi ngày 1 hoàn thiện hơn.

Trân trọng !

Thiết kế thi công nhà đẹp Đà Nẵng

http://nhadepdanang.com.vn/