THIẾT KẾ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  18/11/2020


THIẾT KẾ KHÁCH SẠN – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO.

– Trung tâm được thiết kế trong khuôn viên mới của ĐHTDTT
– Với thiết kế 3 tầng diện tích sàn hơn 500m2.

 

Thiết kế trung tâm nghiên cứu khoa học - Đại học thể dục thể thao

Thiết kế trung tâm nghiên cứu khoa học – Đại học thể dục thể thao